Storno Podmienky

Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní pred uskutočnením akcie
V prípade neobsadenia a stornovania kapacity väčšej ako 10% objednávky od 30 do 8 dní pred akciou je odberateľ povinný zaplatiť 30% z objednaných služieb
V prípade stornovania kapacity väčšej ako 10% objednávky od 7 do jedného dňa pred akciou je odberateľ povinný zaplatiť 50% z objednaných služieb
V prípade, že odberateľ zruší akciu do 24 hodín pred jeho realizáciou, alebo nedorazí do hotela, je odberateľ povinný zaplatiť 100% z objednaných služieb
Uvedené storno poplatky sa vzťahujú na ubytovanie a kongresové miestnosti
Za objednané služby je potrebné zaplatiť 50% zálohu z objednaných služieb najneskôr 14 dní pred začatím akcie
Povinnosťou  hosťa  je dodržiavať HOTELOVÝ PORIADOK